GET STARTED

0$
Thanks, we will contact you soon
Sundhed

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Lægevidenskab

Sport & Ernæring

Teknologisk udvikling

You need to select an item to continue

Næste

Kreative fag

Vælg det område der interessere dig mest.

Kreativt

Design

Kunst

You need to select an item to continue

Næste

Humaniora

Vælg det område der interessere dig mest.

Kultur og Religion

Historie

Sprog

Herunder litteratur og fremmedsprog


Mennesker

Social (hidden)

Samfund & Politik

You need to select an item to continue

Næste

Forretning og handel

Vælg det område der interessere dig mest.

Økonomi

Matematik

Kommunikation & markedsføring

You need to select an item to continue

Næste

Teknologi og videnskab

Vælg det område der interessere dig mest.

Sundhed

Videnskab

Teknologi

Mekanik


Software & IT

Konstruktion

Natur & Miljø

You need to select an item to continue

Næste

FIND DET PERFEKTE STUDIE

Bliv inspireret af vores online “Studieguide” og find frem til den rette uddannelse for dig.
Guiden er baseret på dine interesser og ønsker for fremtiden og er gratis at bruge.

Teknologi og videnskab

Sundhed, IT, Fysik mm.

Forretning og handel

Økonomi, Markedsføring mm.

Humaniora

Kultur, Historie, Politik mm.

Kreative fag

Design, kunst mm.

You need to select an item to continue

Næste

Videnskab

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Naturvidenskab

Teknisk videnskab

You need to select an item to continue

Næste

Software & IT

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Virksomhed

Udvikling

Robotter (Hidden)

Kommunikation

Opbygge systemer (Hidden)

Design

Andet (Hidden)

Sundhedsløsninger, Videnskab og teknologien bag interaktive digitale medier, Computere som redskab til at formidle viden

You need to select an item to continue

Næste

Fysik (Mangler)

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

You need to select an item to continue

Næste

Kommunikation & markedsføring

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Erhvervsmæssigt

Forskningsmæssigt

Journalistik

Online kommunikation

You need to select an item to continue

Næste

Teknologi

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Bio- og kemiteknologi

Forretning

Fødevare- og sundhedsteknologi


Konstruktion

Miljø og natur

Udvikling

You need to select an item to continue

Næste

Konstruktion

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Projektleder

Opførelse

Maskiner (Hidden)

You need to select an item to continue

Næste

Økonomi

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Handel

Erhvervsøkonomi

Anden økonomi

Herunder service, rådgivning, samfundsøkonomi og forskning

You need to select an item to continue

Næste

Mekanik

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Teoretisk

Praktisk

You need to select an item to continue

Næste

Natur & Miljø

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Miljø

Natur

You need to select an item to continue

Næste

Matematik

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Løsning af problemer

Økonomi

Andet

You need to select an item to continue

Næste

Kultur og Religion

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Kultur

Religion

You need to select an item to continue

Næste

Historie

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Nyere historie

Oldtid

You need to select an item to continue

Næste

Sprog

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Sprog

Litteratur

Kommunikation

Sproghistorie

You need to select an item to continue

Næste

Mennesker

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Behandling

Hjælp

Undervisning


Service

Forskning

You need to select an item to continue

Næste

Social (Mangler)

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Virksomhed

Udvikling

Robotter

Kommunikation


Opbygge systemer

Design

Andet

You need to select an item to continue

Næste

Samfund & Politik

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Kultur

Politik

You need to select an item to continue

Næste

Kreativt

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Digitalt

Designer

You need to select an item to continue

Næste

Design

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Bygningsdesign

Design af nye produkter

Digitale medier


Grafisk design

Alsidigt design

You need to select an item to continue

Næste

Kunst

Hvilken form for uddannelse interessere du dig for?

Malerier

Musik

Optræden

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Praktisk orienteret

Lægevæsenet

Forskning

Dyr


Forskning

Behandling

Sport

Fødevarer


Ingeniørfaget & forskning

Fremstilling & udførelse

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Biologi

Fysik

Kemi

Geologi


Lægevidenskab

Elektronik

Energi

Computer science


Kemi og bioteknologi

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Biologi

Kemi

Eksport

International forretning

Økonomi og mennesker

Produktudvikling

Bæredygtighed

Energi

Landbrug

Hardware

Software

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Produktion

Installation

Maskiner

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Udvikling af IT-systemer

Programmering

Anden udvikling

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

You need to select an item to continue

Næste

Der er følgende uddannelsesmuligheder der passer til dine valg.

Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse)
På bacheloruddannelsen får du dels viden om erhvervsøkonomiske teorier og dels indsigt i teorier og metoder til ledelse og organisering af projekter.
Læs mere

International Business
Uddannelsen, der er engelsksproget, giver en grundlæggende viden om økonomi, handel og samarbejde med fokus på virksomheders samspil med det internationale samfund.
Læs mere

Economics and Business Administration
The subjects of this programme vary at the different educational institutions. You can study subjects such as finance, strategy, marketing, management, global logistics and supply chain management.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Innovation and Business)
På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om, hvordan man udvikler en ide til et produkt og laver det til en forretning. Det handler om at være kreativ, have teknisk viden og god forretningsforståelse.
Læs mere

Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi handler om virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)
Uddannelsen kombinerer fagområder fra erhvervsøkonomi og it og giver dig bl.a. it-redskaber til at forbedre virksomheders måde at arbejde på.
Læs mere

Business Administration and Digital Management
Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer områderne forretningsadministration og digitale teknologier med sociologiske og organisatoriske perspektiver.
Læs mere

Diplomingeniør, it og økonomi
På uddannelsen, der kombinerer it-teknologi med økonomi, lærer du bl.a. at designe og programmere softwaresystemer både til pc, tablets / smartphones. Endvidere lærer du om en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold, så du bliver i stand til at forstå den virksomheds forretningsområde du skal udvikle applikationer til.
Læs mere

Diplomingeniør - forretningsudvikling, BDE
På denne ingeniøruddannelse får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder inden for både den fysiske og digitale verden.
Læs mereErhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)
Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi og giver dig bl.a. baggrund for at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.)
Uddannelsens kombination af psykologi og erhvervsøkonomi giver dig baggrund for at forstå, hvordan virksomheder drives og organiseres, samt hvad der motiverer forskellige typer af individer.
Læs mere

International Business and Politics
Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer erhvervsøkonomi med politik i globalt perspektiv. Du lærer om forholdet mellem bl.a. international erhvervsøkonomi, civilsamfundet, regeringerne og EU.
Læs mere

Europæisk business, HA i europæisk business
Uddannelsen har fokus på virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse og på de økonomiske og strukturelle udfordringer, virksomheder møder i arbejdet med at slå igennem i og uden for Europa.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi og giver dig bl.a. baggrund for at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.

Læs mere

Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.)
Erhvervsøkonomi og matematik hænger tæt sammen. På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger, som kan løses ved hjælp af matematiske beregninger.
Læs mere

Finansøkonom
Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, samt ejendomshandel- og administration.
Læs mere

Professionsbachelor, finans
På uddannelsen i finans har du mulighed for at specialisere dig i rådgivning inden for den finansielle sektor, fx i pengeinstitutter, hos ejendomsmæglere og i forsikrings- eller revisionsbranchen.
Læs mere

Financial controller
Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed eller et revisionsfirma.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.)
Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og filosofi kombinerer de to fagområder og giver dig indsigt i såvel erhvervsøkonomiske som organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
Læs mere

Business Administration and Sociology
Den engelsksprogede uddannelse kombinerer erhvervsøkonomi med sociologi og giver dig en sociologisk forståelse af virksomheder, deres organisation og omgivelser på det globale marked, og hvordan dette påvirker virksomhedernes økonomiske adfærd.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.)
Uddannelsen kvalificerer dig til at vurdere, hvordan virksomheders kommunikation organiseres bedst muligt, samt hvordan kommunikation er med til at organisere virksomheder.
Læs mere

Business, Language and Culture (SPRØK), Language and Culture (SPRØK)
Uddannelsen er engelsksproget og handler om virksomhedsøkonomi og kultur i andre lande og den indflydelse kultur har på forretningsmuligheder.
Læs mere

Asian Studies Programme, Chinese/English
You are introduced to five main themes: economics, comparative social analysis, business research, intercultural organisations and language studies in chinese.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
Uddannelsen sigter mod at uddanne dig til internationalt arbejde. Du får undervisning i virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse og lærer at tale og skrive et eller to sprog.
Læs mere

Designkultur og økonomi
På uddannelsen studerer du design i en kulturel og kommerciel sammenhæng og får erhvervsøkonomisk indsigt i markedsføring, organisation og projektledelse.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)
Uddannelsen sætter dig i stand til at kunne analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter.
Læs mere

Business Administration and Service Management
Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig en bred viden om kultur, samfund og handel, og du får undervisning i bl.a. forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logistik og organisationsteori.
Læs mere

International Shipping and Trade
Uddannelsen i International Shipping and Trade, der foregår på engelsk, handler om international handel inden for det maritime område. De økonomiske fag er centrale på uddannelsen.
Læs mere

Market and Management Anthropology
Den engelsksprogede uddannelse giver dig viden om antropologiske teorier og metoder, som du lærer at bruge i problemstillinger inden for erhvervslivet og i organisationer.
Læs mere

Bachelor of Value Chain Management
I en vareproducerende virksomhed går der en strøm af materialer og informationer gennem virksomheden. De rigtige informationer skal nå de rigtige personer i såvel virksomheden som hos dens kunder og leverandører. Uddannelsen fokuserer på at optimere flowet af varer og informationer.
Læs mere

AP Graduate in Design, Technology and Business
The programme covers design processes, aesthetics, trade and communications. You can choose one of three study profiles: design, business or production.
Læs mere

Handelsøkonom
Handelsøkonomer beskæftiger sig med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.
Læs mere

AP Graduate in Logistic Management
You are introduced to marketing, strategic planning, international regulations, transport materials and information technology.
Læs mere

Professionsbachelor, økonomi og It
Uddannelsen handler om at skabe strategisk og økonomisk værdi i virksomheder gennem brug af it.
Læs mere

Bachelor of Economics and Information Technology
You learn about the latest developments in information technology and how to use them to solve business challenges.
Læs mere

Serviceøkonom
Serviceøkonomer beskæftiger sig med at udvikle, planlægge og levere serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme samt hotel og restaurant.
Læs mere

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management
The programme in Hospitality and Tourism Management covers the development, planning and provision of services to organisations in the service and tourist industries, including hotels and restaurants.
Læs mere

Professionsbachelor, skat
Professionsbacheloruddannelsen i skat giver dig redskaber til at kunne arbejde med skattefaglige og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver
Læs mere

Administrationsøkonom
På uddannelsen til administrationsøkonom lærer du om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.
Læs mere

Bachelor of financial management and services
The bachelor programme in finance allows you to specialise in advisory functions for the finance sector, e.g. banks, insurance companies or accounting firms.
Læs mere

Økonomi
Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. På økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.
Læs mere

Politik og økonomi
På uddannelsen lærer du at analysere og forstå økonomiske problemstillinger og samfundsforhold, og du får et indgående kendskab til sammenhængen mellem økonomi og politik.
Læs mere

Matematik-økonomi
Kombinationen af de to fag lærer dig at bruge matematik til at løse konkrete økonomiske udfordringer for virksomheder og hele samfundet.
Læs mere

Diplomingeniør, kemiteknik og International Business
Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område, og du lærer at analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.
Læs mere

Jordbrugsøkonomi
Jordbrugsøkonomi er en uddannelse i anvendt økonomi, hvor teori og metode bliver brugt til at forstå og finde løsninger på konkrete problemstillinger. Du får en særlig viden om jordbrugets rolle inden for fødevarer, miljø og internationale forhold.
Læs mere

Matematik
Matematik er et teoretisk fag, hvor du lærer at løse problemer ved hjælp af abstraktion, symboler og logisk tænkning.
Læs mere

Matematik-økonomi
Kombinationen af de to fag lærer dig at bruge matematik til at løse konkrete økonomiske udfordringer for virksomheder og hele samfundet.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.)
Erhvervsøkonomi og matematik hænger tæt sammen. På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger, som kan løses ved hjælp af matematiske beregninger.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og teknologi
På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer.
Læs mere

Matematik og anvendt matematik
Anvendt matematik adskiller sig fra matematik ved at være orienteret mod en løsning af problemer ud fra et praktisk perspektiv.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi
Uddannelsen i matematik-teknologi lærer dig at håndtere konkrete teknologiske problemstillinger ved brug af matematisk og statistisk modellering og avancerede beregninger.
Læs mere

Økonomi
Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. På økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Strategisk analyse og systemdesign
Uddannelsen omfatter fag fra både de tekniske videnskaber og fra samfundsvidenskab. Fokus er på såvel avanceret matematik og datahåndtering som på ledelse og business.
Læs mere

Datalogi
Som datalog designer og udvikler du de it-systemer, som danner grundlag for uundværlige funktioner for mennesker, virksomheder og samfund.
Læs mere

Forsikringsmatematik
I forsikringsmatematik lærer du at bruge matematik og statistik på et højt teoretisk niveau i forbindelse med forsikringer af enhver art, fx livsforsikring.
Læs mere

Data Science
På uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data. Du lærer også at anvende og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.)
Uddannelsen kvalificerer dig til at vurdere, hvordan virksomheders kommunikation organiseres bedst muligt, samt hvordan kommunikation er med til at organisere virksomheder.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog
Den erhvervssproglige uddannelse giver dig et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle og de samfunds- og erhvervsmæssige forhold i sprogområdet.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i engelsk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, herunder webkommunikation, samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i tysk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget tysk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i fransk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget fransk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i spansk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget spansk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

Markedsføringsøkonom
Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig, der ønsker bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse.
Læs mere

AP Graduate in Marketing Management
The programme will give you broad knowledge of a company’s internal and external workings with a weighted focus on marketing.
Læs mere

Professionsbachelor, visuel kommunikation
På uddannelsen i visuel kommunikation lærer du at arbejde kreativt, konceptuelt og analytisk med visuel kommunikation.
Læs mere

Professionsbachelor, kommunikation
Uddannelsen i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kvalificerer dig til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver i en organisation. Du lærer at producere tekst og billeder og at lede et projekt fra idé til aflevering af et færdigt produkt.
Læs mere

Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse
Uddannelsen giver dig kompetencer til et job indenfor mediebranchen. Du lærer om udvikling, produktion, markedsføring og ledelse indenfor forskellige medier.
Læs mere

Retorik
Retorik handler om, hvad god tale og skrift teoretisk er, og hvordan man i praksis taler og skriver godt. Uddannelsen giver dig redskaber til at lære dette.
Læs mere

Lingvistik
Lingvistik betyder sprogvidenskab. Du beskæftiger dig med alle aspekter af sprog, fra de mindste byggesten som lyd, grammatik og ordbetydning, til større sammenhænge som tekster og samtaler.
Læs mere

Medievidenskab
På medievidenskab analyserer og undersøger du målgrupper og deres reaktioner på medier.
Læs mere

Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling.
Læs mere

Informationsvidenskab
Uddannelsen handler om forholdet mellem mennesker og teknologi, og du vil fx undersøge de forandringer, som computere skaber for mennesker.
Læs mere

Interaktionsdesign
Uddannelsen i interaktionsdesign handler om design af nye og innovative digitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.
Læs mere

Kommunikation og digitale medier
Uddannelsen handler om menneskers kommunikation. Både når det drejer sig om brug af medier og teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker.
Læs mere

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du både en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

Journalistik
På kandidatuddannelsen uddyber du dine kompetencer inden for det journalistiske arbejdsområde og får tilføjet en række akademiske discipliner.
Læs mere

Professionsbachelor, journalist
Uddannelsen til journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver en grundig indføring i journalistisk arbejde inden for mange genrer og medieplatforme.
Læs mere

Professionsbachelor, fotojournalist
Som fotojournalist lærer du at fortælle historier fra virkeligheden vha. journalistiske billeder og video. Du lærer desuden at skrive tekster til dine billeder og at sætte tekst og billede sammen.
Læs mere

Kommunikation og it
På uddannelsen lærer du at analysere, designe og programmere digitale informationsteknologier inden for kommunikation, samarbejde og innovation.
Læs mere

Professionsbachelor, grafisk kommunikation
På uddannelsen grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier.
Læs mere

AP Graduate in Multimedia Design and Communication
You are introduced to such subjects as communication, dissemination, visualisation and concept development.
Læs mere

Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse
På uddannelsen lærer du at fortælle historier i levende billeder til medier som tv og web. Du bliver trænet i at tænke kreativt og utraditionelt samt i at udvikle ideer og koncepter.
Læs mere

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Boliger

Mekaniske produkter

Bygninger

Udvikling af byer

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Jordbrug

Energisystemer

Miljøteknologi

Biologiske ressourcer

Skov, landskab og natur

Jordens udvikling

Undersøgelse af naturen

Naturvidenskab

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Ledelse

IT & digital

Samfundet

Finans

Interne processer

Kommunikation

Servicefag

Intern IT

Servicebranchen

Rådgivning og administration

Samfundsøkonomi

Forskning og udvikling

Landbrug og fødevarer

You need to select an item to continue

Næste

Der er følgende uddannelsesmuligheder der passer til dine valg.

Farmaci
Farmaci er et græsk ord og betyder læren om fremstilling af lægemidler. En farmaceut er ekspert i lægemidler. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler lægemidler til mennesker.
Læs mere

Tandplejer
På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge tænder og mund, at stille en diagnose og at sammensætte en behandlingsplan for både børn og voksne.
Læs mere

Professionsbachelor, sygeplejerske
På sygeplejerskeuddannelsen kommer du tæt på mennesker, der står i udfordrende situationer, og du lærer at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje.
Læs mere

Professionsbachelor, optometri
På kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab får du en dybere viden om øjets anatomi og fysiologi, og du lærer at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet.
Læs mere

Klinisk Tandtekniker
Som klinisk tandtekniker lærer du at indsætte og korrigere aftagelige tandproteser til voksne personer med tandtab, der ikke skyldes sygdomme eller medfødte defekter i tænder og mund eller kæber.
Læs mere

Odontologi
På uddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag og praktisk undervisning.
Læs mere

Audiologi
Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.
Læs mere

Professionsbachelor, jordemoder
På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.
Læs mere

Medicin
På bacheloruddannelsen i medicin får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du begynder at lære at undersøge patienter og finde den rigtige behandling.
Læs mere

Sundhed og informatik
Sundhed og informatik handler om at skabe og drive udviklingen af nye sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.
Læs mere

Folkesundhedsvidenskab
Folkesundhedsvidenskab kombinerer viden fra sundheds- og samfundsvidenskab i arbejdet med at undersøge og forbedre sundheden for hele befolkningen – både i Danmark og i udlandet.
Læs mere

Molekylær medicin
Du studerer de menneskelige gener for at se, hvordan de fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og du lærer, hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.
Læs mere

Medicinalkemi
Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer.
Læs mere

Medicin med industriel specialisering
Den engelsksprogede kandidatuddannelse i medicin med industriel specialisering kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab og udbygger din viden fra bachelorniveauet.
Læs mere

Veterinærmedicin
Den veterinære bacheloruddannelse er den første del af uddannelsen til dyrlæge. Her møder du basale biologiske, sundhedsvidenskabelig og veterinære fag og lærer om husdyrenes normale anatomi, fysiologi og adfærdsamt og om, hvordan sygdom opstår, udvikler sig og evt. smitter.
Læs mere

Husdyrvidenskab
På bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab beskæftiger du dig med produktionsdyr, familiedyr, forsøgsdyr og andre dyr, vi mennesker holder.
Læs mere

Biomedicin
På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller Alzheimers opstår.
Læs mere

Biokemi og molekylær biologi
Uddannelsen handler om cellerne i kroppen og om deres funktioner, som er nødvendig viden inden forskningen af bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.
Læs mere

Bachelor of Global Nutrition and Health
Uddannelsen, der er engelsksproget, har fokus på globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.
Læs mere

Procesteknolog (ernærings-, fiskeri-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)
På uddannelsen til procesteknolog beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces samt med styring af kvalitet og miljø.
Læs mere

Professionsbachelor, ergoterapeut
På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.
Læs mere

Professionsbachelor, fysioterapeut
På professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi lærer du at arbejde med sundhed og sygdom med udgangspunkt i menneske, krop og bevægelse.
Læs mere

Professionsbachelor, psykomotorik
På uddannelsen lærer du om det hele menneske, fordi kroppens tilstand har betydning for den psykiske tilstand. Det er den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter arbejder med.
Læs mere

Idræt
På en uddannelse i idræt eller idræt og sundhed undersøger du - bl.a. ud fra naturvidenskabelige metoder - hvad der sker i kroppen, når man dyrker sport og motion.
Læs mere

Idræt og sundhed
På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du at formidle og vejlede om sundhed, kost og fysisk aktivitet, og du lærer om fødevarer samt ledelse i relation til mad og måltider.
Læs mere

Fødevarer og ernæring
Fødevarer og ernæring er en naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvor du lærer om bæredygtig fødevareproduktion og -teknologi, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring.
Læs mere

Professionsbachelor, ernæring og sundhed
Ernærings- og sundhedsuddannelserne kan tilbyde en bred uddannelse inden for ernæring, sundhed, kommunikation og formidling.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi
På uddannelsen medicin og teknologi beskæftiger du dig med udvikling af kliniske metoder og teknologisk udstyr, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin
På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger kemisk og bioteknologisk forskning til at udvikle sundere mad og bedre medicin.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
På uddannelsen lærer du at opstille computermodeller af biologiske systemer, der gør det muligt at forstå, hvordan komplekse sygdomme hos mennesker og dyr opstår, udvikler sig og behandles.
Læs mere

Sundhedsteknologi
På uddannelsen lærer du at udvikle højteknologiske metoder og udstyr til forebyggelse og diagnose af sygdomme og til behandling af patienter.
Læs mere

Diplomingeniør Sundhedsteknologi
På uddannelsen lærer du at udvikle og implementere nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.
Læs mere

Professionsbachelor, fødevareteknologi og -applikation
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver i fødevare- og medicinalbranchen. Du specialiserer dig i enten laboratorie- eller, fødevareteknologi.
Læs mere

Bandagist/ortopædiingeniør
Som bandagist hjælper du mennesker, der er ramt af medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser, og du lærer bl.a. at designe og fremstille proteser, bandager og andre hjælpemidler.
Læs mere

Professionsbachelor, radiograf
På uddannelsen til radiograf lærer du at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og foretage behandlinger af patienter. Du bliver ekspert i at anvende mange forskellige teknologier samtidig med at du passer godt på patienten.
Læs mere

Biologi - Bioteknologi
På bacheloruddannelsen i bioteknologi undersøger du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne kemikalier.
Læs mere

Biologi
Biologi er viden om alt levende. Det vil sige alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer. På uddannelsen smelter det teoretiske sammen med det praktiske arbejde enten ude i naturen eller i laboratoriet.
Læs mere

Biomedicin
På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller Alzheimers opstår.
Læs mere

Biokemi og molekylær biologi
Uddannelsen handler om cellerne i kroppen og om deres funktioner, som er nødvendig viden inden forskningen af bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.
Læs mere

Molekylærbiologi
På den engelsksprogede uddannelse i molekylærbiologi, Molecular Biology, lærer du om de molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.
Læs mere

Agrobiologi
På bacheloruddannelsen i agrobiologi får du en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du vælge at specialisere dig i enten husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology)
You work with the chemical and biotechnological processes used in manufacturing, e.g. in the production of medicine, energy or materials.
Læs mere

AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science
On this programme you will study chemistry, microbiology and laboratory technology. You can specialise on your internship and with your choice of electives and your final project.
Læs mere

Fysiske fag (fysik, astrofysik, geofysik, meterologi, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik)
De fysiske fag dækker over en række specialiseringer, fx fysik, astrofysik, kvantefysik, biofysik, meteorologi og geofysik.
Læs mere

Nanoscience
Med nanoscience arbejder du med at udvikle nye materialer, ny medicin og miljørigtige produkter på et niveau, som kun er ca. tre gange større end et atom.
Læs mere

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i to fag.
Læs mere

Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse
International Bachelor in Natural Sciences på RUC er en engelsksproget, tværfaglig, naturvidenskabelig bacheloruddannelse med mulighed for specialisering i to fag.
Læs mere

Fysik
I fysik undersøger du gennem observationer og eksperimenter naturens fænomener, og du lærer at forklare og analysere dem teoretisk ved hjælp af matematik.
Læs mere

Kemi
Kemi er overalt - både i os selv og uden for os selv. Kemikere skaber nye lægemidler, energikilder og materialer, og de analyserer, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker.
Læs mere

Molekylær biomedicin
Du studerer de menneskelige gener for at se, hvordan de fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og du lærer, hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.
Læs mere

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi
Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi/kemiteknik handler om at omsætte viden om kemi og forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien.
Læs mere

Molekylær medicin
Du studerer de menneskelige gener for at se, hvordan de fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og du lærer, hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.
Læs mere

Medicinalkemi
Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer.
Læs mere

Diplomingeniør, bioteknologi
På bacheloruddannelsen i bioteknologi undersøger du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne kemikalier.
Læs mere

Diplomingeniør, kemi og fødevareteknologi
Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er erhvervsrettet og kvalificerer dig til at løse problemstillinger i fødevareindustrien.
Læs mere

Professionsbachelor, bioanalytiker
Bioanalytikere udfører, kvalitetssikrer, fortolker og formidler biomedicinske analyser og undersøgelser.
Læs mere

Laborant
Laborantuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde praktisk med alt lige fra fødevare- og miljøprøver på et laboratorium til medicin eller produktion i en virksomhed.
Læs mere

Naturressourcer
Du lærer om naturens biologiske ressourcer, samt hvilke konsekvenser det har for naturen og samfundet, når vi anvender dem.
Læs mere

Geologi-geoscience
Uddannelsen har fokus på studiet af såvel de historiske som de nutidige processer, der konstant forandrer og udvikler jorden, og som danner grundlag for vores eksistens.
Læs mere

Geoscience
På kandidatuddannelsen i geologi, der er engelsksproget, specialiserer du dig inden for det geologiske fagområde og får styrket din videnskabelige praksis.
Læs mere

Cognitive Science
On the bachelor programme in Cognitive Science you will study the human mind and how it shapes and is shaped by our experiences and interactions.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi
Uddannelsen sætter fokus på elektriske og elektroniske systemer og giver dig viden om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation.
Læs mere

Diplomingeniør, elektroteknologi
På uddannelsen til elektroingeniør lærer du at designe og opbygge elektronisk udstyr og elektriske apparater.
Læs mere

Diplomingeniør, elektronik
På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og it
På uddannelsen lærer du bl.a. at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satellitter, robotteknologi, droner og automatisering.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi
Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om energisektoren, og du lærer om de energitekniske processer bag produktion, distribution og forbrug af energi.
Læs mere

Energiteknolog
På uddannelsen får du redskaber til at kunne rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger, også med nye teknologier. Du lærer at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.
Læs mere

Data Science
På uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data. Du lærer også at anvende og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Robotteknologi
Uddannelsen handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi, og du lærer bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.
Læs mere

Informationsvidenskab
Uddannelsen handler om forholdet mellem mennesker og teknologi, og du vil fx undersøge de forandringer, som computere skaber for mennesker.
Læs mere

Computerteknologi
Uddannelsen handler om udvikling af kommunikations- og computernetværk og større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille sammen.
Læs mere

AP Graduate in Computer Science
På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde med bl.a. softwareudvikling, programmeringssprog og oversættelse.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi
På bacheloruddannelsen i bioteknologi undersøger du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne kemikalier.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi
Bacheloruddannelsen i geofysik og rumteknologi handler om udvikling af teknologiske løsninger, der bruges til at overvåge og kortlægge fysiske processer på jorden og i rummet.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og bioteknologi
På uddannelsen lærer du bl.a. at udvikle nye produktionsmetoder til fremstilling af plantemedicin, sundere fødevarer eller renere energi.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi
På kemiteknologi lærer du at analyser og syntetisere kemiske stoffer, samt udvikle produkter på baggrund af viden om kemi, kemiske processer og teknologi. Det kan være produkter som medicin, produkter til fødevareindustrien eller avancerede materialer til fx overfladebehandling.
Læs mere

Biologi - Bioteknologi
På bacheloruddannelsen i bioteknologi undersøger du celler og deres kemiske egenskaber. Du lærer, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne kemikalier.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin
På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger kemisk og bioteknologisk forskning til at udvikle sundere mad og bedre medicin.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
På uddannelsen lærer du at opstille computermodeller af biologiske systemer, der gør det muligt at forstå, hvordan komplekse sygdomme hos mennesker og dyr opstår, udvikler sig og behandles.
Læs mere

Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi
Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi/kemiteknik handler om at omsætte viden om kemi og forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien.
Læs mere

Diplomingeniør, bioteknologi
På uddannelsen til diplomingeniør inden for bioteknologi lærer du om de bioteknologiske processer, der forgår i fx rensningsanlæg eller ved produktionen af medicin eller fødevarer.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Biotechnology
The programme in Biotechnology and Chemical Engineering covers the chemical and biotechnological processes that must be analysed and controlled in laboratories and industrial processes.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi
På kemiteknologi lærer du at analyser og syntetisere kemiske stoffer, samt udvikle produkter på baggrund af viden om kemi, kemiske processer og teknologi. Det kan være produkter som medicin, produkter til fødevareindustrien eller avancerede materialer til fx overfladebehandling.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og bioteknologi
På uddannelsen lærer du bl.a. at udvikle nye produktionsmetoder til fremstilling af plantemedicin, sundere fødevarer eller renere energi.
Læs mere

Diplomingeniør, kemi (kemiteknik)
Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område, og du lærer at analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.
Læs mere

Diplomingeniør, kemi og fødevareteknologi
Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er erhvervsrettet og kvalificerer dig til at løse problemstillinger i fødevareindustrien.
Læs mere

Professionsbachelor, eksport og teknologi
På uddannelsen får du redskaber til at arbejde med internationalt salg, design, produktudvikling og meget mere. Du kan på den måde arbejde som bindeled mellem virksomheden og dens omverden.
Læs mere

Diplomingeniør, eksportteknologi
Eksportteknologi handler bl.a. om at udvikle virksomheders forretningssystemer på tværs af landegrænser.
Læs mere

Diplomingeniør, eksport og teknologi
Uddannelsen i eksport og teknologi kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, økonomi og international markedsføring.
Læs mere

Bachelor of Export and Technology Management
The programme will provide you with tools to work with international sales, design, product development and much more. You can thus work as a link between a company and its outside world.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Globale forretningssystemer
Uddannelsen giver et teoretisk fundament og en grundlæggende viden om en virksomheds leverence- og forsyningsnetværk i det globale forretningssystem.
Læs mere

Diplomingeniør, kemiteknik og International Business
Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område, og du lærer at analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering
This programme combines science and technology, economics and international marketing with languages and culture.
Læs mere

Teknoantropologi
Teknoantropologi handler om at studere og påvirke udviklingen af teknologi ud fra en antropologisk synsvinkel, dvs. fra menneskets sociale og kulturelle behov.
Læs mere

Diplomingeniør, mobilitet
Som diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik bliver du en af infrastrukturens arkitekter og en nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid.
Læs mere

Diplomingeniør, integreret design
På uddannelsen i integreret design lærer du at udvikle produkter, der forener et flot design med høj kvalitet og funktionalitet. Det kan være alt fra digitale medier til cykler og moderne køkkenudstyr.
Læs mere

Diplomingeniør, Business Development Engineer
På denne ingeniøruddannelse får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder inden for både den fysiske og digitale verden.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Product Development and Innovation)
På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, får du redskaberne til at kunne udvikle ideer, designe nye produkter og føre dem ud i virkeligheden.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Innovation and Business)
På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om, hvordan man udvikler en ide til et produkt og laver det til en forretning. Det handler om at være kreativ, have teknisk viden og god forretningsforståelse.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design
Materials Science Engineering covers the development of textiles for the clothing and plastic industries. You will learn about product development and manufacturing and how they influence each other.
Læs mere

Bachelor in Jewellery, Technology and Business
On this programme, you learn how to make and sell jewellery and to take a conceptual approach to the development of jewellery.
Læs mere

Diplomingeniør, sundhedsteknologi
På uddannelsen lærer du at udvikle og implementere nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Sundhedsteknologi
På uddannelsen lærer du at udvikle højteknologiske metoder og udstyr til forebyggelse og diagnose af sygdomme og til behandling af patienter.
Læs mere

Procesteknolog (ernærings-, fiskeri-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)
På uddannelsen til procesteknolog beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces samt med styring af kvalitet og miljø.
Læs mere

Professionsbachelor, fødevareteknologi og -applikation
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver i fødevare- og medicinalbranchen. Du specialiserer dig i enten laboratorie- eller, fødevareteknologi.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi
Uddannelsen i byggeteknologi handler om planlægning og opførelse af boliger, byer, broer, veje og havneanlæg.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign
På bacheloruddannelsen i bygningsdesign lærer du om, hvordan bygninger udformes med mindst mulig energi- og ressourceforbrug.
Læs mere

Diplomingeniør, arktisk teknologi
Uddannelsen er rettet mod byggeri, fjeldanlæg, byplanlægning, miljø eller bygningsinstallationer under ekstreme klimatiske forhold i arktiske områder. Uddannelsen foregår dels i Grønland dels i Danmark.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygge- og anlægskonstruktion
På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.
Læs mere

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion
På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.
Læs mere

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management
The programme will teach you how to plan, organise and supervise construction projects. You will work with communication, planning, design and technology in all stages of construction projects.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Civil Engineering
The programme in Civil Engineering covers the development, planning, design and construction of cities, buildings, facilities and services.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign
Du lærer på bacheloruddannelsen at designe innovative løsninger til energisystemer og til de mange elementer, som indgår i forbindelse med fx vindmøller, solceller, elbiler og lagring.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab
Uddannelsen handler om, hvordan man forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design
På bacheloruddannelsen får du metoder til at arbejde konkret med teknologi, bæredygtighed og innovation ved design af nye produkter, systemer eller services.
Læs mere

Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik
Uddannelsen i bæredygtig energiteknik er en diplomingeniøruddannelse, der handler om fremtidens produktion af energi, som tager hensyn til miljøet.
Læs mere

Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme
Som klima- og forsyningsingeniør kommer du til at arbejde med planlægning, design og dimensionering af klimatilpasningsprojekter, vandforsyning, spildevand samt energi og fjernvarme.
Læs mere

Diplomingeniør - produktion
Uddannelsen handler om ingeniørvidenskab, ledelse, mennesker og forretning, også i relation til verden uden for Danmark.
Læs mere

Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi
På uddannelsen inden for elektrisk energiteknologi og stærkstrømsteknologi lærer du om produktion, fx solceller og vindmøller, om elforsyning samt styring og regulering af anlæg.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Energiteknologi
På uddannelsen får du viden om et intelligent og effektivt forbrug af morgendagens ressourcer og sikring af fremtidens energiforsyning.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi
Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om energisektoren, og du lærer om de energitekniske processer bag produktion, distribution og forbrug af energi.
Læs mere

Energiteknolog
På uddannelsen får du redskaber til at kunne rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger, også med nye teknologier. Du lærer at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.
Læs mere

Jordbrugsteknolog
Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan vælge studieretning inden for områder som natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
The programme provides you with the skills needed to meet mechanical engineering challenges in a large number of applications. These can be in large load carrying constructions or small electronic components.
Læs mere

AP Graduate in Production Technology
På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Robotics)
The master’s programme in Robotics focuses on robot programming, control systems and software.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi
På uddannelsen medicin og teknologi beskæftiger du dig med udvikling af kliniske metoder og teknologisk udstyr, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Velfærdsteknologi
Uddannelsen har fokus på at skabe velfærdsteknologiske løsninger inden for hospitals- og plejeområdet, der kan øge livskvaliteten for borgere med funktionsnedsættelse.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics)
This bachelor’s programme covers development and implementation of reliable automation systems for industrial applications.
Læs mere

Diplomingeniør, proces og innovation
På uddannelsen i proces og innovation lærer du, hvordan du kan realisere innovative ideer og skabe et forretningsområde.
Læs mere

Softwareudvikling
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation
Du får på denne uddannelse metoder til at designe nye produkter og systemer som mobiltelefoner, transportmidler og computersystemer, så de bliver lettere og billigere at fremstille.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig intelligens og data
Kunstig intelligens bliver en del af vor fælles fremtid og vil ændre vores brug af teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at tage del i denne udvikling.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Software Engineering
Uddannelsen i Software Engineering handler om at udvikle softwareløsninger, der passer til det moderne samfund, hvor softwareteknologi indgår i næsten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og netbank
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mechatronics)
Mechatronics covers the development of intelligent products that combine mechanical, electronic and software-based technologies.
Læs mere

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics)
Uddannelsen, der foregår på engelsk, gør dig i stand til at udvikle højteknologiske produkter.
Læs mere

Informatik
På informatik arbejder du med computere som redskab til at formidle viden, oplevelser og underholdning. Uddannelsen er et projektorienteret, tværfagligt studium.
Læs mere

Medialogy
Uddannelsen handler om menneske-maskine interaktion, interaktionsdesign, medieteknologi, programmering, lyd, computergrafik og sensorteknologi.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi
Uddannelsen sætter fokus på elektriske og elektroniske systemer og giver dig viden om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi
Bacheloruddannelsen i geofysik og rumteknologi handler om udvikling af teknologiske løsninger, der bruges til at overvåge og kortlægge fysiske processer på jorden og i rummet.
Læs mere

Diplomingeniør, elektroteknologi
På uddannelsen til elektroingeniør lærer du at designe og opbygge elektronisk udstyr og elektriske apparater.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Lærings- og oplevelsesteknologi
På uddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi lærer du bl.a. at udvikle løsninger til intelligent genoptræning, interaktive oplevelsesparker og spil til smartphones.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Electronics
Uddannelsen, der foregår på engelsk, gør dig i stand til at udvikle højteknologiske produkter.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Mechatronics
Mechanics, electronics and software are contained in products such as mobile phones, digital cameras and modern cars.
Læs mere

Automationsteknolog
Uddannelsen inden for automationsteknologi lærer dig i samarbejde med andre at kunne opbygge og optimere tekniske styresystemer.
Læs mere

Professionsbachelor, medie- og sonokommunikation
På uddannelsen i medie- og sonokommunikation lærer du at producere lyd og musik til forskellige medier og platforme som fx computerspil og film.
Læs mere

AP Graduate in Automation Engineering
The programme in Automation Engineering focuses on working with the structure and optimisation of technical control systems both individually and in cooperation with others.
Læs mere

Diplomingeniør, maskinteknik
På uddannelsen til maskiningeniør får du en stor viden om produktudvikling, konstruktion, automatisering og projektledelse.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg
På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Maskin og produktion
På bacheloruddannelsen får du en grundlæggende viden om konstruktion og produktdesign, materialer og fremstillingsprocesser samt produktudvikling af komplekse mekaniske systemer.
Læs mere

Produktionsteknolog
På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.
Læs mere

Driftsteknolog - Offshore
På uddannelsen til driftsteknolog offshore lærer du at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshore-området og i industrien.
Læs mere

Installatør, VVS
Vvs-installatører opsætter og vedligeholder installationer som gaskomfurer, gasvandvarmere og afløb.
Læs mere

Installatør, stærkstrøm
Installatøruddannelsen har to specialer - inden for stærkstrømsteknik og inden for vvs. Alt efter dit specialevalg bliver du uddannet elinstallatør eller vvs-installatør.
Læs mere

Professionsbachelor, skibsfører
Skibsføreren er chef om bord på et skib og har ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet.
Læs mere

Professionsbachelor, maskinmester
Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der giver dig adgang til at arbejde på land eller til søs/offshore - alt efter hvor du ønsker at arbejde.
Læs mere

Autoteknolog
Uddannelsen beskæftiger sig med biler, ledelse, kommunikation og kundekontakt. Du lærer at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen samt at indgå i ledelses- og salgsteam.
Læs mere

AP Graduate in Automotive Technology
The Automotive Technology programme covers the advanced technologies used in the automotive industry, in garages and in racing teams.
Læs mere

AP Graduate in Computer Science
På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde med bl.a. softwareudvikling, programmeringssprog og oversættelse.
Læs mere

Datalogi
Som datalog designer og udvikler du de it-systemer, som danner grundlag for uundværlige funktioner for mennesker, virksomheder og samfund.
Læs mere

Datamatiker
På uddannelsen til datamatiker lærer du om hvordan man udvikler og vedligeholder IT systemer lige fra store systemer til små mobile Apps.
Læs mere

Diplomingeniør, it-elektronik
Uddannelsen handler om udvikling af it-systemer, lige fra store applikationer til brug i virksomheder, over apps i mobiltelefoner til mindre programmer, der styrer elektroniske apparater som måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler samt overvågning.
Læs mere

Diplomingeniør, softwareteknologi
Uddannelsen inden for softwareteknologi lærer dig at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring, forretningssystemer eller hospitalsudstyr.
Læs mere

It-produktudvikling
Denne engelsksprogede uddannelse udvikler dine tekniske og æstetiske kompetencer for at arbejde med IoT-produkter (Internet of Things), som er de enheder på internettet, der indeholder fx CPU, software, elektronik, sensorer og internetforbindelse.
Læs mere

Softwareudvikling
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.
Læs mere

Diplomingeniør, elektronik
På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Software
Uddannelsen inden for software lærer dig at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- eller netværksapplikationer.
Læs mere

Kommunikation og it
På uddannelsen lærer du at analysere, designe og programmere digitale informationsteknologier inden for kommunikation, samarbejde og innovation.
Læs mere

Global Business Informatics
Uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, har fokus på, hvordan it kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Netværksteknologi og it
Bacheloruddannelsen handler om fremtidens kommunikationsudstyr, og du lærer om, hvordan man udvikler teknologien til fremtidens kommunikationsudstyr.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi
Uddannelsen inden for softwareteknologi lærer dig at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring, forretningssystemer eller hospitalsudstyr.
Læs mere

Informationsteknologi
Uddannelsen i informationsteknologi kombinerer teknologi, kommunikation og forretningsudvikling.
Læs mere

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Uddannelsen kombinerer brugerorienteret it-udvikling med design og kommunikation. Du lærer at designe, udvikle og kommunikere med brugeren i centrum.
Læs mere

Digital design og interaktive teknologier
Uddannelsen handler om design af digitale medier og teknologier – både teoretisk og praktisk.
Læs mere

Digital design - it, æstetik og interaktion
Uddannelsen handler om samspillet mellem interaktive teknologier, mennesker, kunst og kultur.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og it
På uddannelsen lærer du bl.a. at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satellitter, robotteknologi, droner og automatisering.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)
Uddannelsen kombinerer fagområder fra erhvervsøkonomi og it og giver dig bl.a. it-redskaber til at forbedre virksomheders måde at arbejde på.
Læs mere

Diplomingeniør, it og økonomi
På uddannelsen, der kombinerer it-teknologi med økonomi, lærer du bl.a. at designe og programmere softwaresystemer både til pc, tablets / smartphones. Endvidere lærer du om en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold, så du bliver i stand til at forstå den virksomheds forretningsområde du skal udvikle applikationer til.
Læs mere

Professionsbachelor, erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation
Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med sprog og digital markedskommunikation i en globaliseret verden.
Læs mere

Professionsbachelor, økonomi og It
Uddannelsen handler om at skabe strategisk og økonomisk værdi i virksomheder gennem brug af it.
Læs mere

Bachelor of Economics and Information Technology
You learn about the latest developments in information technology and how to use them to solve business challenges.
Læs mere

E-designer
E-designeruddannelsen har fokus på design, konceptudvikling og entreprenørskab.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi
Uddannelsen i byggeteknologi handler om planlægning og opførelse af boliger, byer, broer, veje og havneanlæg.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og konstruktion
Uddannelsen handler om, hvordan man udformer og fremstiller såvel små som store mekaniske produkter, fx høreapparater, vaskemaskiner, vindmøller eller skibe.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg
På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning
På uddannelsen arbejder du med byudvikling, energi og miljø i en international, national og lokal sammenhæng.
Læs mere

Konstruktionsteknik
På uddannelsen i konstruktionsteknik får du et dybere kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer i relation til såvel små robotter som store bygnings- og brokonstruktioner.
Læs mere

Diplomingeniør, bygningsdesign
Uddannelsen i bygningsdesign handler om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.
Læs mere

Diplomingeniør, bygning
Bygningsingeniører arbejder bl.a. med bolig- og industribyggeri, vandforsyning, samt vej-, bro- og havnebygning.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Civil Engineering
Civil engineers work with the construction of bridges, roads, harbours, factories, etc. Alternatively, they help provide supplies of clean drinking water and for the treatment of waste water.
Læs mere

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik)
Uddannelsen handler om ingeniørvidenskab, ledelse, mennesker og forretning, også i relation til verden uden for Danmark.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing
The engineering programme in Global Management and Manufacturing combines production, sourcing, economics and management.
Læs mere

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion
På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.
Læs mere

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management
The programme will teach you how to plan, organise and supervise construction projects. You will work with communication, planning, design and technology in all stages of construction projects.
Læs mere

Byggekoordinator
Er du interesseret i at arbejde med byggeri, entrepriseledelse, planlægning og procesoptimering, kan uddannelsen til byggekoordinator være noget for dig.
Læs mere

Professionsbachelor, have- og parkingeniør
På uddannelsen lærer du at lede, forvalte og planlægge byens grønne områder, parker, sportsanlæg, bynatur, torve og pladser. Du lærer bl.a. at bruge grønne teknologier til at løse klimaskabte problemer i byerne, herunder håndtering af regnvand.
Læs mere

Geografi og geoinformatik
Geografi handler om menneskets levevilkår og omgivelser - om globale miljøforandringer, naturforvaltning, byplanlægning og ulandsudvikling.
Læs mere

Jordbrugsteknolog
Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan vælge studieretning inden for områder som natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.
Læs mere

Jordbrugsøkonomi
Jordbrugsøkonomi er en uddannelse i anvendt økonomi, hvor teori og metode bliver brugt til at forstå og finde løsninger på konkrete problemstillinger. Du får en særlig viden om jordbrugets rolle inden for fødevarer, miljø og internationale forhold.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign
Du lærer på bacheloruddannelsen at designe innovative løsninger til energisystemer og til de mange elementer, som indgår i forbindelse med fx vindmøller, solceller, elbiler og lagring.
Læs mere

Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik
Uddannelsen i bæredygtig energiteknik er en diplomingeniøruddannelse, der handler om fremtidens produktion af energi, som tager hensyn til miljøet.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Vand, bioressourcer og miljømanagement
På bacheloruddannelsen får du både en teoretisk og en praktisk grundlæggende viden inden for miljøområdet, herunder om vand-, miljøteknologi, bioressourcer og genbrug af ressourcer.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab
Uddannelsen handler om, hvordan man forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.
Læs mere

Miljøteknolog
Uddannelsen til miljøteknolog giver dig en bred viden inden for miljøområdet på virksomheder. Du lærer at arbejde med miljøforbedringer, bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.
Læs mere

Naturressourcer
Du lærer om naturens biologiske ressourcer, samt hvilke konsekvenser det har for naturen og samfundet, når vi anvender dem.
Læs mere

Skov- og landskabsingeniør
På uddannelsen lærer du at drive og forvalte skove, landskaber og natur. Du får en grundig viden om økonomi, teknik, planlægning, ledelse og jura.
Læs mere

Geologi-geoscience
Uddannelsen har fokus på studiet af såvel de historiske som de nutidige processer, der konstant forandrer og udvikler jorden, og som danner grundlag for vores eksistens.
Læs mere

Geologi
På kandidatuddannelsen i geologi, der er engelsksproget, specialiserer du dig inden for det geologiske fagområde og får styrket din videnskabelige praksis.
Læs mere

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i to fag.
Læs mere

Agrobiologi
På bacheloruddannelsen i agrobiologi får du en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du vælge at specialisere dig i enten husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.
Læs mere

Geografi
Geografi handler om menneskets levevilkår og omgivelser - om globale miljøforandringer, naturforvaltning, byplanlægning og ulandsudvikling.
Læs mere

Professionsbachelor, natur- og kulturformidling
Uddannelsen lærer dig at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi.
Læs mere

Landskabsarkitektur
Uddannelsen i landskabsarkitektur kombinerer kunstneriske og naturvidenskabelige fag. Du lærer at planlægge og forme byer og grønne anlæg ud fra fx hensyn til miljøet og bæredygtige principper.
Læs mere

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Intern kommunikation

Markedsføring

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Asien

Europa

Amerika/Sydamerika

Mellemøsten

Anden kultur

Religion

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Samfundet

Amerika

Kunst

Arkæologi

Kristendom og Grækenland

Mellemøsten

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Undervisning

Forskning

Samfundskommunikation

Virksomhedskommunikation

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Filosofi

Psykologi

Generelt

International

Teknologi og hjernen

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor? (1) (1) (1) (1)

Vælg det område der interessere dig mest.

Biologi

Elektronik

You need to select an item to continue

Næste

Hvad vil du gerne arbejde indenfor?

Vælg det område der interessere dig mest.

Internationalt

Kulturforståelse

Uddannelse

Praktisk arbejde

Loven

Økonomi

Samfundet

You need to select an item to continue

Næste

Der er følgende uddannelsesmuligheder der passer til dine valg.

Asienstudier (japanstudier)
På uddannelsen undersøger du den japanske kultur, litteratur og historie, og du lærer både at læse, skrive og tale japansk.
Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier
På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.
Læs mere

Asienstudier (kinastudier)
På uddannelsen i kinastudier lærer du at kommunikere på standardkinesisk og at arbejde med forskellige aspekter af Kinas historiske og moderne udvikling.
Læs mere

Asienstudier (koreastudier)
Uddannelsen handler om koreansk sprog, kultur og historie, og du får bl.a. kendskab til det moderne koreanske samfund.
Læs mere

Asian Studies Programme, Chinese/English
You are introduced to five main themes: economics, comparative social analysis, business research, intercultural organisations and language studies in chinese.
Læs mere

Indien- og sydasienstudier
På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.
Læs mere

Japanstudier
På uddannelsen undersøger du den japanske kultur, litteratur og historie, og du lærer både at læse, skrive og tale japansk.
Læs mere

Kinastudier
På uddannelsen i kinastudier lærer du at kommunikere på standardkinesisk og at arbejde med forskellige aspekter af Kinas historiske og moderne udvikling.
Læs mere

Eskimologi
Uddannelsen har fokus på grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold.
Læs mere

Europæisk etnologi
Etnologi handler om menneskers måde at leve på. Du lærer at forstå og formidle forskelle i menneskers levevis ved hjælp af bl.a. fagets kulturteorier.
Læs mere

Fransk sprog og kultur
På uddannelsen i fransk beskæftiger du dig med sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.
Læs mere

Græsk klassisk
Uddannelsen handler om græsk sprog, litteratur og kultur i oldtiden og i middelalderen. Du lærer altså klassisk græsk og får bl.a. viden om det antikke Grækenlands historie.
Læs mere

Italiensk sprog og kultur
På kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur kan du specialisere dig i enten sproget, kulturen eller noget helt tredje.
Læs mere

Spansk sprog og kultur
På uddannelsen lærer du at læse, skrive, forstå og tale spansk, og du studerer den historiske og politiske udvikling i spansktalende lande.
Læs mere

Østeuropastudier
Du lærer om Østeuropas kultur, sprog, historie og samfundsforhold. Uddannelsen dækker Balkan, Polen og Rusland.
Læs mere

Tysk
Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.
Læs mere

European Studies
European Studies er en tværfaglig, engelsksproget uddannelse med fokus på europæisk kultur, politik og historie.
Læs mere

Rusland- og balkanstudier
Rusland og Balkan har begge gennemgået store historiske forandringer. På uddannelsen arbejder du med disse områders udvikling på tværs af en lang række emner.
Læs mere

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
På kandidatuddannelsen får du uddybet dit kendskab til Spaniens og Latinamerikas kultur og samfund. Samtidig videreudvikler du dine færdigheder i skriftlig og mundtlig spansk.
Læs mere

Spansk sprog og internationale studier
På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk, og du studerer bl.a. kommunikation på tværs af kulturer.
Læs mere

Portugisiske og brasilianske studier
På uddannelsen studerer du sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket bl.a. vil sige landene Portugal og Brasilien.
Læs mere

Amerikanske Studier
Uddannelsen er engelsksproget og handler om amerikansk indenrigs- og udenrigspolitisk historie, litteratur og medier. Du får indsigt i det politiske systems opbygning og lærer om, hvordan erhvervslivet er indrettet i USA.
Læs mere

Brasilianske studier
Brasilien forbinder man ofte med karneval, fest og farver, men landet er også verdens femte største land og en stor industrination.
Læs mere

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
På uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund specialiserer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk.
Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling
Kandidatuddannelsen har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur.
Læs mere

Sociologi
Sociologi omhandler studiet af det sociale liv og mødet mellem enkeltmennesker, grupper, organisationer og hele samfundet.
Læs mere

Antropologi
Antropologi handler om menneskers sociale liv og om kulturer og samfund overalt i verden. En antropolog studerer, hvorfor folk tænker og handler, som de gør.
Læs mere

Business Administration and Sociology
Den engelsksprogede uddannelse kombinerer erhvervsøkonomi med sociologi og giver dig en sociologisk forståelse af virksomheder, deres organisation og omgivelser på det globale marked, og hvordan dette påvirker virksomhedernes økonomiske adfærd.
Læs mere

Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse
På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du både en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog
Den erhvervssproglige uddannelse giver dig et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle og de samfunds- og erhvervsmæssige forhold i sprogområdet.
Læs mere

Market and Management Anthropology
Den engelsksprogede uddannelse giver dig viden om antropologiske teorier og metoder, som du lærer at bruge i problemstillinger inden for erhvervslivet og i organisationer.
Læs mere

Designkultur
Uddannelsen handler om design som et fænomen med betydning for kultur og samfund. Du lærer om design i et bredt perspektiv fra produkt til by og bolig.
Læs mere

Sociologi og kulturanalyse
Uddannelsen i sociologi og kulturanalyse kombinerer sociologi og antropologi med en praksisnær tilgang.
Læs mere

Æstetik og kultur
Æstetik og kultur er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der beskæftiger sig med det moderne samfunds kunst og kultur i bred forstand.
Læs mere

Language and International Studies
På uddannelsen får du en bred viden inden for fagområdet internationale studier, ligesom du får engelskkompetence på et højt niveau.
Læs mere

Professionsbachelor, natur- og kulturformidling
Uddannelsen lærer dig at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi.
Læs mere

Religionsvidenskab
På uddannelsen undersøger du verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden. Du lærer også om religionernes aktuelle betydning.
Læs mere

Teologi
Teologi er studiet af kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket.
Læs mere

Religionsstudier
På uddannelsen undersøger du verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden. Du lærer også om religionernes aktuelle betydning.
Læs mere

Arabisk- og islamstudier
På uddannelsen lærer du om arabisk sprog og kultur, herunder arabisk historie, religion og islam samt samfundsforhold i Mellemøsten.
Læs mere

Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation
Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning og kulturformidling i frivillige organisationer samt inden for kristendomsformidling i kirker og på fri- og efterskoler.
Læs mere

Historie
Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder, og du lærer at arbejde analytisk og kritisk med fortidens kilder.
Læs mere

Østeuropastudier
Du lærer om Østeuropas kultur, sprog, historie og samfundsforhold. Uddannelsen dækker Balkan, Polen og Rusland.
Læs mere

Indianske sprog og kulturer
På uddannelsen får du viden om indianernes sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Du studerer bl.a. skriftlige kilder fra mayaerne og aztekerne.
Læs mere

Amerikanske Studier
Uddannelsen er engelsksproget og handler om amerikansk indenrigs- og udenrigspolitisk historie, litteratur og medier. Du får indsigt i det politiske systems opbygning og lærer om, hvordan erhvervslivet er indrettet i USA.
Læs mere

Kunsthistorie
På kunsthistorie lærer du at analysere kunstværker, herunder klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulpturer samt nye medier og visuel kultur.
Læs mere

Idéhistorie
På idehistorie studerer du, hvordan mennesket gennem tiderne har opfattet og beskrevet sig selv og verden omkring sig.
Læs mere

Forhistorisk arkæologi
På uddannelsen i forhistorisk arkæologi lærer du om forhistorien og dens udvikling fra oldtiden frem til slutningen af vikingetiden.
Læs mere

Klassisk arkæologi
På uddannelsen får du et indgående kendskab til kulturerne i Grækenland og de hellenistiske riger samt i Italien og Romerriget (ca. 1000 f.v.t. til Konstantin den Store).
Læs mere

Arkæologi
På uddannelsen i arkæologi lærer du om fortidens levn i Danmark fra de tidligste mennesker til vikingetiden, middelalderen, renæssancen og op til i dag.
Læs mere

Latin
Uddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i antikken og i middelalderen. Du lærer herunder om romerriget.
Læs mere

Oldtidskundskab
Uddannelsen giver dig indblik i oldtidens Middelhavskulturer og deres betydning for nutiden.
Læs mere

Professionsbachelor, kristendom
Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning og kulturformidling i frivillige organisationer samt inden for kristendomsformidling i kirker og på fri- og efterskoler.
Læs mere

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
På uddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi får du indgående viden om nærorientalske oldtidskulturer.
Læs mere

Portugisiske og brasilianske studier
På uddannelsen studerer du sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket bl.a. vil sige landene Portugal og Brasilien.
Læs mere

Brasilianske studier
Brasilien forbinder man ofte med karneval, fest og farver, men landet er også verdens femte største land og en stor industrination.
Læs mere

Dansk
På bacheloruddannelsen i dansk er der fokus på litteratur, sprog og medier. Du får indsigt i bl.a. litteraturhistorie og litteraturteori og lærer at udarbejde litteratur- og medieanalyser.
Læs mere

Engelsk
Engelsk er et vigtigt sprog over det meste af verden. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sproget - både det talte og det skrevne.
Læs mere

Fransk sprog og kultur
På uddannelsen i fransk beskæftiger du dig med sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.
Læs mere

Italiensk sprog og kultur
På kandidatuddannelsen i italiensk sprog og kultur kan du specialisere dig i enten sproget, kulturen eller noget helt tredje.
Læs mere

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
På uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund specialiserer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk.
Læs mere

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
På uddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi får du indgående viden om nærorientalske oldtidskulturer.
Læs mere

Spansk sprog og kultur
På uddannelsen lærer du at læse, skrive, forstå og tale spansk, og du studerer den historiske og politiske udvikling i spansktalende lande.
Læs mere

Tysk
Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.
Læs mere

Kinastudier
På uddannelsen i kinastudier lærer du at kommunikere på standardkinesisk og at arbejde med forskellige aspekter af Kinas historiske og moderne udvikling.
Læs mere

Rusland- og balkanstudier
Rusland og Balkan har begge gennemgået store historiske forandringer. På uddannelsen arbejder du med disse områders udvikling på tværs af en lang række emner.
Læs mere

Portugisiske og brasilianske studier
På uddannelsen studerer du sprog, samfundsforhold, kultur og historie i den portugisisktalende del af verden, hvilket bl.a. vil sige landene Portugal og Brasilien.
Læs mere

Brasilianske studier
Brasilien forbinder man ofte med karneval, fest og farver, men landet er også verdens femte største land og en stor industrination.
Læs mere

Asienstudier (japanstudier)
På uddannelsen undersøger du den japanske kultur, litteratur og historie, og du lærer både at læse, skrive og tale japansk.
Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier
På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.
Læs mere

Asienstudier (kinastudier)
På uddannelsen i kinastudier lærer du at kommunikere på standardkinesisk og at arbejde med forskellige aspekter af Kinas historiske og moderne udvikling.
Læs mere

Asienstudier (koreastudier)
Uddannelsen handler om koreansk sprog, kultur og historie, og du får bl.a. kendskab til det moderne koreanske samfund.
Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur
På uddannelsen i fransk beskæftiger du dig med sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.
Læs mere

Indien- og sydasienstudier
På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.
Læs mere

Japanstudier
På uddannelsen undersøger du den japanske kultur, litteratur og historie, og du lærer både at læse, skrive og tale japansk.
Læs mere

Spansk sprog og internationale studier
På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk, og du studerer bl.a. kommunikation på tværs af kulturer.
Læs mere

Business, Language and Culture (SPRØK), Language and Culture (SPRØK)
Uddannelsen er engelsksproget og handler om virksomhedsøkonomi og kultur i andre lande og den indflydelse kultur har på forretningsmuligheder.
Læs mere

Journalistik
På kandidatuddannelsen uddyber du dine kompetencer inden for det journalistiske arbejdsområde og får tilføjet en række akademiske discipliner.
Læs mere

Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning
Uddannelsen er en tolkeuddannelse, hvor der arbejdes med de to sprog dansk tegnsprog og dansk.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i engelsk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget engelsk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer, herunder webkommunikation, samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i tysk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget tysk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
Uddannelsen sætter dig i stand til at kunne analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter.
Læs mere

Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)
Du lærer om økonomi, marketing og sprog med henblik på arbejde med forbindelse til udlandet, og du får viden om virksomheders internationale aktiviteter og interkulturel kommunikation.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i fransk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget fransk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

International virksomhedskommunikation i spansk
Uddannelsen kombinerer undervisning i sproget spansk med undervisning i virksomheders kommunikationsformer samt deres organisering og markedsføring.
Læs mere

Litteraturvidenskab
På litteraturvidenskab/litteraturhistorie læser du klassiske værker på tværs af genrer, kulturer og historiske perioder.
Læs mere

Lingvistik
Lingvistik betyder sprogvidenskab. Du beskæftiger dig med alle aspekter af sprog, fra de mindste byggesten som lyd, grammatik og ordbetydning, til større sammenhænge som tekster og samtaler.
Læs mere

Litteraturhistorie
På litteraturvidenskab/litteraturhistorie læser du klassiske værker på tværs af genrer, kulturer og historiske perioder.
Læs mere

Nordisk sprog og litteratur (dansk)
På bacheloruddannelsen i dansk er der fokus på litteratur, sprog og medier. Du får indsigt i bl.a. litteraturhistorie og litteraturteori og lærer at udarbejde litteratur- og medieanalyser.
Læs mere

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
På uddannelsen lærer du at læse, skrive, forstå og tale spansk, og du studerer den historiske og politiske udvikling i spansktalende lande.
Læs mere

Tysk sprog, litteratur og kultur
Uddannelsen indeholder undervisning i sprog, litteratur, kultur og samfund i tysksprogede lande. Du lærer at tale, skrive og forstå sproget.
Læs mere

Græsk klassisk
Uddannelsen handler om græsk sprog, litteratur og kultur i oldtiden og i middelalderen. Du lærer altså klassisk græsk og får bl.a. viden om det antikke Grækenlands historie.
Læs mere

Indianske sprog og kulturer
På uddannelsen får du viden om indianernes sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Du studerer bl.a. skriftlige kilder fra mayaerne og aztekerne.
Læs mere

Latin
Uddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i antikken og i middelalderen. Du lærer herunder om romerriget.
Læs mere

Klassiske sprog
På uddannelsen studerer du både græsk og romersk sprog samt kultur i antikken. Du lærer om antikkens historie, politik og kunst.
Læs mere

Filosofi
Filosofi handler om forskellige virkelighedsopfattelser og grundbetingelser for menneskers viden og måder at handle på.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.)
Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og filosofi kombinerer de to fagområder og giver dig indsigt i såvel erhvervsøkonomiske som organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
Læs mere

Psykologi
Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.)
Uddannelsens kombination af psykologi og erhvervsøkonomi giver dig baggrund for at forstå, hvordan virksomheder drives og organiseres, samt hvad der motiverer forskellige typer af individer.
Læs mere


Humanistisk bacheloruddannelse
På den humanistiske bachelor på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

Uddannelsesvidenskab
Uddannelsen giver et bredt kendskab til teorier og metodeanvendelse inden for uddannelsesvidenskab.
Læs mere

Humanistisk international bacheloruddannelse
På den humanistiske bachelor på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse
På den humanistisk-teknologiske bachelor på Roskilde Universitet arbejder du tværfagligt med forholdet mellem design, teknologi og mennesker.
Læs mere

Cognitive Science
On the bachelor programme in Cognitive Science you will study the human mind and how it shapes and is shaped by our experiences and interactions.
Læs mere

Farmaci
Farmaci er et græsk ord og betyder læren om fremstilling af lægemidler. En farmaceut er ekspert i lægemidler. Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler lægemidler til mennesker.
Læs mere

Tandplejer
På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge tænder og mund, at stille en diagnose og at sammensætte en behandlingsplan for både børn og voksne.
Læs mere

Professionsbachelor, ergoterapeut
På uddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdagsliv.
Læs mere

Professionsbachelor, jordemoder
På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.
Læs mere

Professionsbachelor, sygeplejerske
På sygeplejerskeuddannelsen kommer du tæt på mennesker, der står i udfordrende situationer, og du lærer at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje.
Læs mere

Professionsbachelor, psykomotorik
På uddannelsen lærer du om det hele menneske, fordi kroppens tilstand har betydning for den psykiske tilstand. Det er den kobling mellem krop og psyke, som psykomotoriske terapeuter arbejder med.
Læs mere

Professionsbachelor, optometri
Uddannelsen i optometri giver dig viden om øjet og synet. Du lærer at undersøge øjet, at foretage synsprøver og at vejlede kunder.
Læs mere

Jura
Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.
Læs mere

Professionsbachelor, socialrådgiver
Som socialrådgiver arbejder du med at vejlede og rådgive mennesker med forskellige sociale problemer. Du kan fx komme til at arbejde med forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering og planlægning af sociale foranstaltninger.
Læs mere

Professionsbachelor, diakoni og socialpædagogik
Professionsbacheloruddannelsen diakoni og socialpædagogik retter sig mod pædagogisk socialt omsorgsarbejde i forhold til mennesker i udsatte livssituationer.
Læs mere

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
På bacheloruddannelsen får du viden om kultur, identitet og måder at tilegne sig sprog på.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Lærings- og oplevelsesteknologi
På uddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi lærer du bl.a. at udvikle løsninger til intelligent genoptræning, interaktive oplevelsesparker og spil til smartphones.
Læs mere

Organisatorisk læring
Uddannelsen giver indsigt i teorier, metoder og praksis inden for organisatorisk læring. Der vil bl.a. være bidrag fra organisationsteori, læringsteori, innovationsteori og sociologi.
Læs mere

Professionsbachelor, folkeskolelærer
Som folkeskolelærer skal du undervise og kunne lide at lede og støtte børn og unges udvikling. Du skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.
Læs mere

Professionsbachelor, pædagog
Uddannelsen til pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne. I løbet af uddannelsen har du skiftevis teoretisk undervisning og praktikperioder.
Læs mere

Professionsbachelor, dansk tegnsprog og tolkning
Uddannelsen er en tolkeuddannelse, hvor der arbejdes med de to sprog dansk tegnsprog og dansk.
Læs mere

Pædagogik
Pædagogik handler om både de teoretiske og de praktiske/erfaringsmæssige aspekter af pædagogiske temaer inden for opdragelse, læring, undervisning og uddannelse.
Læs mere

Business Administration and Service Management
Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig en bred viden om kultur, samfund og handel, og du får undervisning i bl.a. forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logistik og organisationsteori.
Læs mere

Politik og Administration
Uddannelsen kombinerer viden om samfundet og dets udvikling med en viden om administration og planlægning i private og offentlige organisationer.
Læs mere

Professionsbachelor, offentlig administration
På uddannelsen i offentlig administration får du redskaber til at arbejde med administrative planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer.
Læs mere

Administrationsøkonom
På uddannelsen til administrationsøkonom lærer du om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.
Læs mere

Professionsbachelor, Leisure Management
Som professionsbachelor i Leisure Management bliver du uddannet til at arbejde i leisurebrancherne – event, turisme, kunst, kultur, sport, hotel og restauration.
Læs mere

Serviceøkonom
Serviceøkonomer beskæftiger sig med at udvikle, planlægge og levere serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme samt hotel og restaurant.
Læs mere

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management
The programme in Hospitality and Tourism Management covers the development, planning and provision of services to organisations in the service and tourist industries, including hotels and restaurants.
Læs mere

Europæisk etnologi
Etnologi handler om menneskers måde at leve på. Du lærer at forstå og formidle forskelle i menneskers levevis ved hjælp af bl.a. fagets kulturteorier.
Læs mere

Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse
International Bachelor in Social Sciences er en engelsksproget uddannelse, der giver dig international og tværfaglig samfundsvidenskabelig viden og specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

European Studies
European Studies er en tværfaglig, engelsksproget uddannelse med fokus på europæisk kultur, politik og historie.
Læs mere

Sociologi
Sociologi omhandler studiet af det sociale liv og mødet mellem enkeltmennesker, grupper, organisationer og hele samfundet.
Læs mere

Humanistisk bacheloruddannelse
På den humanistiske bachelor på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

Sociologi og kulturanalyse
Uddannelsen i sociologi og kulturanalyse kombinerer sociologi og antropologi med en praksisnær tilgang.
Læs mere

Anvendt filosofi
På bacheloruddannelsen i anvendt filosofi lærer du om filosofiens historiske udvikling og dens nutidige forhold til verden i dag.
Læs mere

Uddannelsesvidenskab
Uddannelsen giver et bredt kendskab til teorier og metodeanvendelse inden for uddannelsesvidenskab.
Læs mere

Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement
Katastrofe- og risikomanagement handler om at forebygge og begrænse ulykker og katastrofer i samfundet.
Læs mere

Professionsbachelor, offentlig administration
På uddannelsen i offentlig administration får du redskaber til at arbejde med administrative planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer.
Læs mere

Jura
Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.
Læs mere

Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Uddannelsen kombinerer jura og erhvervsøkonomi og giver dig bl.a. baggrund for at analysere, hvordan en virksomhed kan tage vigtige økonomiske beslutninger inden for lovens rammer.
Læs mere

International Business and Politics
Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer erhvervsøkonomi med politik i globalt perspektiv. Du lærer om forholdet mellem bl.a. international erhvervsøkonomi, civilsamfundet, regeringerne og EU.
Læs mere

Europæisk business, HA i europæisk business
Uddannelsen har fokus på virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse og på de økonomiske og strukturelle udfordringer, virksomheder møder i arbejdet med at slå igennem i og uden for Europa.
Læs mere

Politik og økonomi
På uddannelsen lærer du at analysere og forstå økonomiske problemstillinger og samfundsforhold, og du får et indgående kendskab til sammenhængen mellem økonomi og politik.
Læs mere

Samfundsfag
I samfundsfag lærer du om samfundets organisering og udvikling i dansk og international sammenhæng. Du har fag som økonomi, sociologi og politologi.
Læs mere

Statskundskab
Statskundskab handler om politik. Du studerer bl.a. teorier om samfundet og det politiske system og lærer om samspillet mellem politisk ledelse, organisation og borgere.
Læs mere

Diplomingeniør, mobilitet
Som diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik bliver du en af infrastrukturens arkitekter og en nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid.
Læs mere

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du både en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.
Læs mere

Politik og Administration
Uddannelsen kombinerer viden om samfundet og dets udvikling med en viden om administration og planlægning i private og offentlige organisationer.
Læs mere

You need to select an item to continue

Næste

Information

You need to select an item to continue

Næste

Der er følgende uddannelsesmuligheder der passer til dine valg.

Film- og medievidenskab
Uddannelsen handler om at analysere hverdagens forskellige medier og undersøge, hvordan de påvirker mennesker, kultur og samfund.
Læs mere

Diplomingeniør, it-elektronik
Uddannelsen handler om udvikling af it-systemer, lige fra store applikationer til brug i virksomheder, over apps i mobiltelefoner til mindre programmer, der styrer elektroniske apparater som måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler samt overvågning.
Læs mere

Bachelor of Animation
Uddannelsen giver kvalifikationer til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animations- og CG-opgaver til film, tv og computerspil, samt forskellige digitale medieplatforme. Uddannelsen foregår på engelsk.
Læs mere

Professionsbachelor, Multiplatform Storytelling and Production
Multiplatform storytelling and production er en internationalt orienteret uddannelse, der præsenterer dig for forskellige filmiske fortælleformer på tværs af digitale platforme.
Læs mere

Multimediedesigner
På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.
Læs mere

Professionsbachelor, visuel kommunikation
På uddannelsen i visuel kommunikation lærer du at arbejde kreativt, konceptuelt og analytisk med visuel kommunikation.
Læs mere

Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse
Uddannelsen giver dig kompetencer til et job indenfor mediebranchen. Du lærer om udvikling, produktion, markedsføring og ledelse indenfor forskellige medier.
Læs mere

Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse
På uddannelsen lærer du at fortælle historier i levende billeder til medier som tv og web. Du bliver trænet i at tænke kreativt og utraditionelt samt i at udvikle ideer og koncepter.
Læs mere

Designer
På bacheloruddannelsen lærer du at udvikle design inden for fx tøj og tekstil, møbler og indretning, glas og keramik, spil eller kommunikationsdesign og digitale medier
Læs mere

Professionsbachelor, tekstildesign -håndværk og formidling
På uddannelsen lærer du at designe og fremstille tekstiler. Du får kompetencer, som kan bruges inden for mode- og livstilsbranchen, egen virksomhed, undervisning og kulturel formidling på teatre, museer og lignende.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign
På bacheloruddannelsen i bygningsdesign lærer du om, hvordan bygninger udformes med mindst mulig energi- og ressourceforbrug.
Læs mere

Diplomingeniør, bygningsdesign
Uddannelsen i bygningsdesign handler om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Arkitektur og design
På uddannelsen lærer du om teknisk design af bygninger og bydele. Du har både tekniske og æstetiske fag, som sætter dig i stand til at udarbejde konkrete projekter, hvor form og konstruktion kombineres og fremstår som et hele.
Læs mere

Arkitekt
På kandidatuddannelsen til arkitekt får du en dybere indsigt i arkitektfagets teorier og metoder, ligesom du udbygger dine kunstneriske og tekniske færdigheder.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og innovation
Du får på denne uddannelse metoder til at designe nye produkter og systemer som mobiltelefoner, transportmidler og computersystemer, så de bliver lettere og billigere at fremstille.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design
På bacheloruddannelsen får du metoder til at arbejde konkret med teknologi, bæredygtighed og innovation ved design af nye produkter, systemer eller services.
Læs mere

Teknisk videnskab (civilingeniør) Produkt- og designpsykologi
Produkt- og designpsykologi er en kombination af psykologi og ingeniørvidenskab og handler om udvikling af brugervenligt og intuitivt design, som er tilpasset de mennesker, der skal bruge det.
Læs mere

Innovation og digitalisering
Uddannelsen i innovation og digitalisering er tværfaglig og giver dig viden om it og digitalisering, innovation og forandring samt organisation og ledelse.
Læs mere

Professionsbachelor, tekstildesign -håndværk og formidling
På uddannelsen lærer du at designe og fremstille tekstiler. Du får kompetencer, som kan bruges inden for mode- og livstilsbranchen, egen virksomhed, undervisning og kulturel formidling på teatre, museer og lignende.
Læs mere

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design
Materials Science Engineering covers the development of textiles for the clothing and plastic industries. You will learn about product development and manufacturing and how they influence each other.
Læs mere

Professionsbachelor, tekstildesign
På uddannelsen lærer du at designe og fremstille tekstiler. Du får kompetencer, som kan bruges inden for mode- og livstilsbranchen, egen virksomhed, undervisning og kulturel formidling på teatre, museer og lignende.
Læs mere

Bachelor in Jewellery, Technology and Business
On this programme, you learn how to make and sell jewellery and to take a conceptual approach to the development of jewellery.
Læs mere

Digital design - it, æstetik og interaktion
Uddannelsen handler om samspillet mellem interaktive teknologier, mennesker, kunst og kultur.
Læs mere

Digital design og interaktive teknologier
Uddannelsen handler om design af digitale medier og teknologier – både teoretisk og praktisk.
Læs mere

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Uddannelsen kombinerer brugerorienteret it-udvikling med design og kommunikation. Du lærer at designe, udvikle og kommunikere med brugeren i centrum.
Læs mere

Interaktionsdesign
Uddannelsen i interaktionsdesign handler om design af nye og innovative digitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.
Læs mere

Kommunikation og digitale medier
Uddannelsen handler om menneskers kommunikation. Både når det drejer sig om brug af medier og teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker.
Læs mere

AP Graduate in Design, Technology and Business
På uddannelsen til designteknolog får du indsigt i alle led af en designproces. Det kan være inden for tekstil og beklædning, møbler og boliginteriør eller grafisk design.
Læs mere

E-designer
E-designeruddannelsen har fokus på design, konceptudvikling og entreprenørskab.
Læs mere

Film- og medievidenskab
Uddannelsen handler om at analysere hverdagens forskellige medier og undersøge, hvordan de påvirker mennesker, kultur og samfund.
Læs mere

Professionsbachelor, grafisk kommunikation
På uddannelsen grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier.
Læs mere

Bachelor of Animation
Uddannelsen giver kvalifikationer til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animations- og CG-opgaver til film, tv og computerspil, samt forskellige digitale medieplatforme. Uddannelsen foregår på engelsk.
Læs mere

Multimediedesigner
På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.
Læs mere

AP Graduate in Multimedia Design and Communication
You are introduced to such subjects as communication, dissemination, visualisation and concept development.
Læs mere

Designkultur og økonomi
På uddannelsen studerer du design i en kulturel og kommerciel sammenhæng og får erhvervsøkonomisk indsigt i markedsføring, organisation og projektledelse.
Læs mere

Designkultur
Uddannelsen handler om design som et fænomen med betydning for kultur og samfund. Du lærer om design i et bredt perspektiv fra produkt til by og bolig.
Læs mere

Designer
På bacheloruddannelsen lærer du at udvikle design inden for fx tøj og tekstil, møbler og indretning, glas og keramik, spil eller kommunikationsdesign og digitale medier.
Læs mere

Designteknolog
På uddannelsen til designteknolog får du indsigt i alle led af en designproces. Det kan være inden for tekstil og beklædning, møbler og boliginteriør eller grafisk design.
Læs mere

Urban Design
På kandidatuddannelsen i Urban Design, der foregår på engelsk, får du indsigt i byudvikling og byplanlægning.
Læs mere

 

Kunsthistorie
På kunsthistorie lærer du at analysere kunstværker, herunder klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulpturer samt nye medier og visuel kultur.
Læs mere

Æstetik og kultur
Æstetik og kultur er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der beskæftiger sig med det moderne samfunds kunst og kultur i bred forstand.
Læs mere

Art and Technology
Uddannelsen giver dig mulighed for at skabe og arbejde i samspillet mellem kunst og teknologi, idet den kombinerer teknologi, nye medier, æstetik, kunst og design.
Læs mere

Musikvidenskab
Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.
Læs mere

Musik
Bacheloruddannelsen i musik er rettet mod udøvende og skabende musikere på det klassiske og det rytmiske område.
Læs mere

Musikterapi
På bacheloruddannelsen lærer du at bruge musik til at forbedre hverdagen for mennesker med særlige behov, handicaps eller lidelser.
Læs mere

Teater- og performancestudier
På teater- og performancestudier arbejder du teoretisk med teater og andre typer af kultur, der har karakter af performance.
Læs mere

Dramaturgi
Dramaturgi er videnskaben om det aktuelle teater og dets historiske og teoretiske forudsætninger. Uddannelsen giver viden om scenekunst i ind- og udland.
Læs mere

You need to select an item to continue

Næste

Information

You need to select an item to continue

Næste

Information

You need to select an item to continue

Næste

Information

You need to select an item to continue

Næste

Final cost

The final estimated price is :

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :

ORDER MY WEBSITE